Denizli 1 Şubesi

BANKA PROMOSYONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Müfterilere Cevabımız, Eğitim Çalışanlarımıza Açıklamamızdır.

Banka Promosyon Anlaşması ile ilgili eğitim çalışanlarımızın süreci bilmeleri ve kara, kirli propaganda malzemesi yapmaya çalışanların tanınması ve sürece katkı yerine baltalama gayretinde olanların  bilinmesi, süreci yönetmek yerine yanıltma çabasında olanların görülmesi açısından açıklamamızdır.

Eğitim çalışanlarımızın 2022 mart ayından geçerli olmak üzere maaş anlaşması aralık 2021 tarihinde sürecin adım adım kamuoyuyla paylaşıldığı ve tüm paydaşların katılımıyla yetkili sendika olarak masada yer aldığımız ve sonucunda o günün şartlarında Denizli’de alınmış olan en yüksek maaş promosyonu ihalesini gerçekleştirmiştik.

Sonrasında yaptığımız girişimler ve konunun muhataplarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda  artı 500 TL daha alınmasını sağlamıştık.

Gelinen nokta itibariyle piyasa koşulları ve enflasyon kaynaklı ekonomide yaşanan gelişmelerden dolayı promosyonun güncelliğini kaybettiğini ve günün şartlarına göre yeniden revize edimesi gerektiğini belirterek, 09.08.2022 tarihinde resmi olarak başvurumuzu yapmış ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yetkililer ile konuyu değerlendirmiştik.

01.09.2022 tarihinde yetkili sendika olarak biz ve komisyonda yer alan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile konuyu kapsamlı olarak değerlendirdik ve muhatap bankaya ivedi olarak süreci başlatan yazı yazılmasını talep ettik ve ilgili yazının bankaya 1 gün sonra gönderilmesini sağladık.

Sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından herhangi bir etkisi, yetkisi veya sürece katkısı olmayacak olmasına rağmen diğer sendikalarında görüşünün alınması yönünde iyi niyetle yapılmış toplantıda; görüş alış verişinin ve düşüncelerin paylaşıldığı sözlerin çarpıtılarak, ahlaksız ve ilkesizce alanı kirletmek üzere “çamur at izi kalsın” mantığıyla hem sendikamıza ithamlarda bulunulmasını hem de açıkça eğitim çalışanlarımızı aldatmaya yönelik hareketleri şiddetle kınıyor;  iyi niyetle görüşlerine başvurulan sendika yöneticilerini ilkeli, tutarlı ve az da olsa ahlaklı olmaya davet ediyor, İyi niyeti rekabet malzemesi yapanları eğitim çalışanlarımızın takdirine bırakıyoruz.

Yasalar ve hukuksal açıdan ne bizim ne de diğer sendikaların promosyona bedel biçmek gibi bir yetkisi yok. Eğitim çalışanlarımızın en yüksek promosyonu alması için yetkili sendika olarak yetkimizi sonuna kadar kullanmak, muhatap banka tarafından günün şartlarına göre ve eşdeğer bir oranda güncellenmesini sağlamak için mücadele etmek, güncelleme yapılmadığı takdirde iptal edilmesi, yeniden ihaleye çıkılması ve eğitim çalışanlarımızın en yüksek oranda promosyon alması yönünde ısrarcı olma, gayret etme sorumluluğumuz var.

Bu sorumluk bilinciyle süreç yine Eğitim-Bir-Sen’in gayret ve mücadelesiyle eğitim çalışanlarımızın lehine olacak şekilde sonuçlanması sağlanacaktır.