Denizli 1 Şubesi

Bir Bilenle Bige Nesil Projesi Ödül Töreni

“Bilgiyle donanmış, değerleriyle yoğrulmuş, geleceği kuşanmış erdemli bir gençlik için mücadele ediyoruz."

47 Okulda 97 Danışman Öğretmen ve 969 öğrenci ile okumak, okutmak, yorumlamak ve muhakeme etmeyi bir araya getirerek “Bir Bilenle Bilgi Nesil Projesi”ni hayata geçiren Eğitim-Bir-Sen Denizli Şubesi, projenin ödül törenini gerçekleştirdi.

Ödül Törenine Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla OLÇUM,  İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Memur-Sen’e bağlı hizmet kollarının başkanları, projenin aktörleri öğrenciler ve aileleri ile danışman öğretmenler ve okul idarecileri katıldı.

Programda konuşan Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, “İlim, irfan ve hikmet yolunda şuurlu bir gençlik düsturuyla bir aksiyon hareketine dönüşen Genç Memur-Sen’in ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’  projesi, benimsemiş olduğu mücadele kültürünün bir tezahürüdür diyerek sözlerine şöyle devam etti; “Bu proje öğretmenlerimizin öncülüğünde, liseler düzeyinde okumalar yaparak genelde insanlık tarihinin birikimini, özelde ise medeniyetimizin mirasını sahiplenecek erdemli bir toplumun inşasında öncü nesiller yetiştirilmesini sağlamayı amaçlamıştır.

Zihniyeti yabancı kavramlarla istila edilmiş bir ülke işgal edilmiş sayılır diyen Öselmiş, kendi değerlerini içselleştirmiş, kültürel mirasından ilham alan, an’ı yaşamak için değil, an’a değer katmak için çaba sarfeden bir nesil düşlediklerini belirterek; her an yabancı bir yozlaşmanın eşiğinde olan çok kıymetli gençliğimizi kendi değerlerimiz merkezine çekmenin sorumluğunda ve bilincinde hareket ettiklerini söyledi.

Programda konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, “Yarınımızın dünden güzel olması okuyan gençlerle mümkündür” diyerek, gençlerimize güzel bir ülke bırakmak için çalışıyoruz. Biz, gençlerimizi yetiştiren eğitim çalışanlarımızın yanı sıra, sizlere iyi bir gelecek, baskılardan ve darbelerden kurtulmuş bir ülke bırakmak için de çalışmaktayız. Amacımız ve hedefimiz, okuyan, araştıran, soran, sorgulayan, ülkesi ve milleti için çalışan, ilimle ve bilimle beslenen, birikimiyle ve ilmiyle amel eden bir nesil yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.

Darbe, zulüm ve baskı ile yoğrulmuş, yorulmuş bir ülkeyi erdemli bir gençlik eliyle düzlüğe kavuşacağını dile getiren Olçum, “her on yılda bir milletin değerleri ile yeniden inşa ettiği millet iradesini darbelerle yok etmeyi kendini amaç edinmiş taşeron örgütlerin; ahlaki güzelleşmeyi hedefi, medeniyet değerlerimizi ufku gören gençlerimiz eli ile bertaraf edilebileceğine değindi.

Bu milleti ayakta tutan geçmişinden aldığı birikimi ve taviz vermediği inancıdır diyen Olçum, “sosyolojik laboratuvarlarda hazırlanarak sunulan ve zihinsel kirlenmeye neden olan zehirli bilgiler gençlerimiz tarafından iyi analiz edilmeli ve bunlar iyi sorgulanmalıdır diyerek “Bilgi toplumundan bilge bir topluma geçiş için fikre yönelen bir gençliğe ihtiyacımız var. Kuru bilgiyi maddesel bağlarından koparacak, hikmete ve hakikate erdirecek, insanlığın hizmetine vakfedecek, bizleri millî yörüngede manevi evrenimize yeniden döndürecek fırsatlara çevirmeliyiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Program projede dereceye giren öğrencilerin ödül töreni ile son buldu.