Yüzde 15'i aşan gelir vergisi kesintileri kamu işverenince karşılanmalıdır


1061 | 02.01.2018
| |

Kamunun ürettiği mal ve hizmetlerde 2018 için yüzde 14,7 oranında, hatta kimi harç ve vergilerde daha yüksek oranlarda artış yapılırken, gelir vergisi dilimlerinde artışın yeniden değerleme oranının altında tutulması, vergi ve gelir dağılımı adaleti önemsenmiyor algısı uyandırmaktadır.

Bütün bunlarla birlikte, gelir vergisi dilimlerinde yapılan artışın 2017 artışının üzerinde olmasının bir sonucu olarak, ikinci ve üçüncü dilimden gelir vergisi ödeme mağduriyeti, 2017 yılına göre daha geç yaşanacaktır. Hedef, gelir vergisi mağduriyetinin hiç yaşatılmaması olmalıdır.

Kamu görevlileri dahil bütün ücretlilerin sadece yüzde 15 üzerinden vergilendirmeye tabi tutulmasını, yıl içinde daha üst dilimlerden vergi ödenme durumu gerçekleştiğinde ise yüzde 15’i aşan kısma ait verginin kamu işvereni tarafından ödenmesi için mücadele ediyoruz.

“Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” denilirken, emek ve alın teriyle elde edilen gelir ile sermaye ve finans gelirlerinin vergilendirilmesi arasında hiç fark gözetmeyen anlayışı ne akil ne de adil buluruz.

Düzenli vergi ödeme teşvikinin hayata geçirilmesini vergi adaletine aykırı bulmayanlar, ücretlilerden düşük oranda vergi alınmasını da adaletin gereği olarak görebilmelidir. Siyasi irade ve maliye bürokrasisi şunu bilmelidir ki, kamu görevlileri vergi ödemekten değil, gelir vergisi üzerinden mağdur edilmekten ve adaletsizliğin giderilmemesinden rahatsızdır. Gelir vergisi konusundaki çağrımız nettir. Kamu görevlilerinin gelirinden elbette gelir vergisi kesilsin fakat 1. dilimden sonraki bölümün vergi yükünü kamu işvereni üstlensin.

Gelir vergisi konusunda yapılan yanlışlığı ve tuhaflığı her platformda dile getirdik ve bu kapsamda, gelir vergisine esas matrahların özellikle yüzde 15’lik dilim açısından geçmiş dönem kayıplarını da telafi edecek şekilde yükseltilmesini teklif ettik.

Bu sayede, gelir vergisinin kamu görevlileri başta olmak üzere, emekleriyle gelir elde edenler açısından ‘gelir azaltıcı’ vasfı da önemli oranda sona erer diye düşünüyoruz. Sonuç olarak, 2018 yılı gelir vergisi tarifesinde matrahlarda yapılan artışlar, 2017’ye göre iyi, 2018 yeniden değerleme oranına göre yetersizdir.

Gelir vergisi matrahlarında geçmiş dönemin kayıplarını da giderecek düzeyde artış yapılmalı, yüzde 15’i aşan gelir vergisi kesintileri kamu işverenince karşılanmalı, matrah sorunu/matrah oyunu sonlandırılmalıdır. 

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top