Sene sonu seminer çalışmaları öğretmenlerin istedikleri yerde gerçekleştirilmelidir


845 | 08.06.2017
| |

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, öğretmenlerin, eğitim-öğretim yılı dönem başında ve sonunda yapmış oldukları seminer çalışmalarını, istemleri halinde yaz tatillerini geçirdikleri adreslerde, ikametlerine en yakın hizmet içi eğitimin verildiği mahalde ya da memleketlerinde yapabilmelerine imkân sağlanması hususunda düzenleme yapılmasını istedik.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 43. maddesi ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38. maddesi ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87. maddesi gereği öğretmenlerin dönem başında ve sonunda katılmaları zorunlu olan mesleki çalışmaları (seminerleri), görevli oldukları okul ve kurumlarda ya da yaz tatillerinde ikamet ettikleri yerlerde veya memleketlerinde yapabileceklerine dair geçmiş yıllarda uygulamalar yapılmıştı.

Bu yöndeki uygulamaların, çalışanlar arasında eşitlik, iş barışının tesisi ve öğretmen motivasyonunun artışı noktasında olumlu sonuçlar doğurduğuna şüphe yoktur. Diğer taraftan bu yıl özelinde seminer çalışmalarının Ramazan ayına denk gelmiş olması dolayısıyla bu türden bir uygulamanın olumlu sosyal yansımaları olacağı da şüphesizdir.

2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda gerçekleştirilecek seminer çalışmaları için de benzer bir uygulama yapılması yerinde olacaktır. 

Bakanlığa gönderdiğimiz yazı için tıklayınız

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top