İllerde açıkta bekletilen kamu görevlileri


797 | 13.01.2017
| |

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’yi ziyaret etti.

Genel Başkan Ali Yalçın, illerde açıkta bekletilen kamu görevlilerinin yaşadığı mağduriyete değinerek, “Valiliklerce açığa alınan ve açıkta bekletilenlerde merkezde gözetilen kriterlere uyulmadığı yönünde şikâyetler gelmektedir. İllerde açıkta tutulan kamu görevlilerine mercek tutulup gereksiz bekletildiği fark edilenlerin göreve iade edilmesi gerekir. İnceleme ve soruşturmanın açıkta bekletmekten ziyade görevi başındayken yapılması daha isabetli olacaktır. Belirsizlik içinde aylardır açıkta bekleyenlerin yaşadığı stres travmatik boyutlara ulaşmıştır. Bu konu titizlikle ele alınmalıdır” dedi.

Memur-Sen’in taleplerini Canikli’ye ileten Yalçın, FETÖ ile mücadele kapsamında kamudan bugüne kadar 37 bin 677 personelin görevden uzaklaştırıldığını, 19 bin 345 personel hakkında ise göreve iade işlemi yapıldığını, özellikle görevden uzaklaştırılan personel hakkında yürütülen soruşturmaların uzun sürmesinin kamuda iş ve işlemlerin aksamasına yol açtığını söyledi.

Mağduriyete fırsat verilmemeli

Süreçte mağduriyetlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Masum olduğu herkesçe bilinen personelin mağduriyetinin giderilmesi, FETÖ ile mücadelede önemlidir. Bu doğrultuda hem bakanlıklar hem de valilikler tarafından yürütülen soruşturmalarda ortak kriterlere dayalı uygulama birliğinin sağlanması, bir kişi dahi olsa, mağduriyete yol açılmayacak şekilde titizlikle uygulanması konusunda gayret gösterilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

İllerde açıkta bekletilen kamu görevlilerinin yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Yalçın, şöyle devam etti: “Bakanlığın açığa almalara veya ihraç edilip iade bekleyenlere ilişkin belirlediği kriter, itiraz usulü ve esaslar konusundan ziyade, valiliklerce açığa alınan ve açıkta bekletilenlerde merkezce gözetilen kriterlere uyulmadığı yönünde şikâyetler gelmektedir. İllerde açıkta tutulan kamu görevlilerine mercek tutulup gereksiz bekletildiği fark edilenlerin göreve iade edilmesi gerekir. İnceleme ve soruşturmanın açıkta bekletmekten ziyade görevi başındayken yapılması daha isabetli olacaktır. Belirsizlik içinde aylardır açıkta bekleyenlerin yaşadığı stres travmatik boyutlara ulaşmıştır. Bu konu titizlikle ele alınmalı.”

İllegal yapılar kamuda barındırılmamalı

Yalçın, FETÖ başta olmak üzere, kamu idaresi, kamu yönetimi ve kamu hizmet alanı içerisinde herhangi bir terör örgütü mensubunun ve destekçisinin bulunmasının milletin huzuruna, devletin bekasına yönelik büyük bir risk ve tehlike oluşturduğu kanaatine sahip olduklarını kaydetti. Yalçın, “Söz konusu irtibat, iltisak ve ilişkinin belirlenmesinde esas alınan kriterler ve buna dayalı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerde ‘kriter, tutum, süreç ve sonuç ortaklığı’ yönüyle kamu kurumları arasında bir uygulama ve hüküm birlikteliği henüz tam anlamıyla sağlanamamıştır. Açığa alınma işlemi yapılan kamu görevlileri hakkında bu işlem sonrasında yürütülecek soruşturma ve inceleme işlemleriyle ilgili olarak izlenecek safahatın belirsizliği, kimi soruşturma/teftiş unsurlarının kaygıyla, kimilerinin de hatalarının mazur görüleceğine ilişkin ön yargıyla hareket etmesine zemin oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

İş ve işlemler aksatılmamalı

Türkiye’de darbeler döneminin kapatılması için alınan tedbirlerin önemli olduğunu dile getiren Yalçın, “Hatalı, yanlış bilgi ve bulgulardan hareketle gerçekleştirilen işlemler üzerinden FETÖ önceliğinde terör unsurlarının kamudan tasfiyesine ilişkin mücadelenin yeni ve kaotik bir sorun alanı haline gelmesine, masumlara yönelik mağduriyetler üretmesine engel olmak hususundaki hassasiyetimiz dikkate alınmalıdır. Bu genel çerçeve ve sonuçların kişisel düzeyde ürettiği olumsuzlukların yanında buna dair haberler üzerinden kamuoyuna yöneltilecek istenmez algı ve değerlendirmelere fırsat vermemek için kurum ve kuruluşlar ile bu iş ve işlemleri yürüten bürokratlar nezdinde bazı ortaklaşmalar ve uygulamaya ilişkin safahat birliği sağlanmalıdır. Bu noktada, sürecin sağlıklı yürütülmesi ve hukuki açıdan risk üretmemesi adına yapılmasında yarar gördüğümüz iş ve işlemleri genel hatlarıyla ifade etmeyi milletimize, kamu görevlilerine yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak görüyoruz” diye konuştu.

Toplu sözleşme hükümleri uygulanmalı

Ali Yalçın, görüşmede, 3. Dönem Toplu Sözleşmelerde imza altına alınan hükümlerin yerine getirilmesini, henüz bir düzenleme yapılmamasını da eleştirerek, şunları söyledi: “Öncelikli olarak sizlerin ilgi ve alakası ile belli bir tarihe kadar bitirilmesi hüküm altına alınan konular ile 2016 yılında sonuçlanması öngörülmesine karşı neticelenmeyen üzerinde çalışma yapılacak konuların derhal sonuçlandırılarak 31 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak ve kamu görevlilerinin lehine olmak koşuluyla hayata geçirilmesi konusunda desteğinizi bekliyoruz.”

Canikli: İfade ettiğiniz hususları tekrar gözden geçireceğiz

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İfade ettiğiniz hususları tekrar gözden geçireceğiz. Titizlikle yürüttüğümüz bu süreçte mağduriyetlere fırsat verilmemesi anlamındaki önerilerinizi önemsiyoruz. Bakanlıkların merkezde yürüttüğü işlemlerde kılı kırk yarıyoruz. Yereldeki açığa alınmalara ilişkin değerlendirmelerinizi de bir kez daha gözden geçireceğiz” dedi.

Ziyarette, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da yer aldı. 

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top